พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 32
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 24 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th