พยากรณ์อากาศ 24 พ.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 29
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 30
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
www.tmd.go.th