พยากรณ์อากาศ 24 มี.ค. 62
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 21 37
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 37
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ราชบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 36
นครปฐม   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 36
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th