พยากรณ์อากาศ 09 พ.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th