พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 36
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 35
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 27 32
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 24 34
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
ประจวบคีรีขันธ์   ท้องฟ้าโปร่ง 24 33
เพชรบุรี   ท้องฟ้าโปร่ง 24 34
www.tmd.go.th