พยากรณ์อากาศ 13 พ.ย. 61
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 32
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 26 34
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 23 33
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th