พยากรณ์อากาศ 29 ก.ย. 64
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
สมุทรสาคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th