พยากรณ์อากาศ 20 ส.ค. 61
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
สมุทรสาคร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th