พยากรณ์อากาศ 09 ส.ค. 63
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 31
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th