พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 61
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 28 32
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 32
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 27 31
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 31
www.tmd.go.th