พยากรณ์อากาศ 20 ต.ค. 61
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
เพชรบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 30
www.tmd.go.th