พยากรณ์อากาศ 28 มิ.ย. 60
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th