พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 35
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 24 35
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 33
www.tmd.go.th