พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 32
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 24 34
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 24 34
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th