พยากรณ์อากาศ 31 มี.ค. 60
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 37
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
สุพรรณบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
เพชรบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
www.tmd.go.th