พยากรณ์อากาศ 11 เม.ย. 64
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th