พยากรณ์อากาศ 23 ก.ย. 61
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 30
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th