พยากรณ์อากาศ 29 พ.ค. 63
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 36
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th