พยากรณ์อากาศ 22 เม.ย. 62
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 41
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 38
ราชบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 38
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 33
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 39
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 25 36
เพชรบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 37
www.tmd.go.th