พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 63
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th