พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 33
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 33
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th