พยากรณ์อากาศ 01 มี.ค. 64
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 36
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 26 33
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 25 36
ประจวบคีรีขันธ์   อากาศเย็น 23 35
เพชรบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
www.tmd.go.th