พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 32
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 23 33
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 22 33
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 24 32
เพชรบุรี   ท้องฟ้าโปร่ง 24 31
www.tmd.go.th