พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 62
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th