พยากรณ์อากาศ 28 ก.ย. 64
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th