พยากรณ์อากาศ 18 มิ.ย. 61
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th