พยากรณ์อากาศ 18 มี.ค. 61
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 36
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 38
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 37
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 25 35
เพชรบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
www.tmd.go.th