พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 32
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 23 33
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 22 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ท้องฟ้าโปร่ง 23 32
www.tmd.go.th