พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 61
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 34
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 25 32
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 24 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   อากาศเย็น 24 33
www.tmd.go.th