พยากรณ์อากาศ 19 มิ.ย. 61
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th