พยากรณ์อากาศ 12 เม.ย. 64
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 25 32
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 24 34
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th