พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 38
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 50 % ของพื้นที่ 27 36
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 38
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 50 % ของพื้นที่ 27 36
www.tmd.go.th