พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 16 29
ตาก   อากาศเย็น 20 32
ขอนแก่น   อากาศเย็น 16 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 34
ปทุมธานี   อากาศเย็น 21 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 35
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th