พยากรณ์อากาศ 23 ก.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 33
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th