พยากรณ์อากาศ 16 ต.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th