พยากรณ์อากาศ 12 เม.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 35
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 38
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 24 34
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th