พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 61
ลพบุรี   อากาศเย็น 20 31
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 21 31
ปทุมธานี   อากาศเย็น 21 32
สระบุรี   อากาศเย็น 21 31
อ่างทอง   อากาศเย็น 20 31
นนทบุรี   อากาศเย็น 22 31
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 30
www.tmd.go.th