พยากรณ์อากาศ 27 มิ.ย. 60
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 33
www.tmd.go.th