พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
ลพบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 24 33
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 23 34
สระบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 36
อ่างทอง   มีเมฆบางส่วน 25 35
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 24 33
www.tmd.go.th