พยากรณ์อากาศ 24 มิ.ย. 61
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 37
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 35
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 28 34
www.tmd.go.th