พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
ลพบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 37
พระนครศรีอยุธยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
ปทุมธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 38
สระบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 37
อ่างทอง   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 38
นนทบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
สมุทรปราการ   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 33
www.tmd.go.th