พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 35
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 24 34
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 25 35
สระบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 34
อ่างทอง   มีเมฆบางส่วน 24 34
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 26 34
www.tmd.go.th