พยากรณ์อากาศ 23 ก.ย. 61
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 50 % ของพื้นที่ 25 34
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th