พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 23 35
นครราชสีมา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 36
ชัยภูมิ   มีเมฆบางส่วน 23 37
ศรีสะเกษ   ฝน 10 % ของพื้นที่ 21 33
สุรินทร์   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 36
บุรีรัมย์   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 35
สระบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
www.tmd.go.th