พยากรณ์อากาศ 21 พ.ย. 61
ขอนแก่น   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 35
นครราชสีมา   อากาศเย็น 23 33
ชัยภูมิ   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 34
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 22 33
สุรินทร์   อากาศเย็น 22 32
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 22 33
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th