พยากรณ์อากาศ 21 ต.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 32
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 34
www.tmd.go.th