พยากรณ์อากาศ 23 ก.พ. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 36
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 35
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 21 35
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 20 27
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th