พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 36
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
สระบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 36
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 25 32
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th