พยากรณ์อากาศ 23 เม.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 40
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 41
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 29 38
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 39
ระยอง   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
www.tmd.go.th