พยากรณ์อากาศ 27 พ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 31
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th