พยากรณ์อากาศ 21 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
ขอนแก่น   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 35
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th