พยากรณ์อากาศ 03 ก.ค. 65
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th