พยากรณ์อากาศ 08 ธ.ค. 64
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 32
สระบุรี   อากาศเย็น 18 31
www.tmd.go.th