พยากรณ์อากาศ 28 ก.ค. 60
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
www.tmd.go.th