พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 34
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 24 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
สิงห์บุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 25 32
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th