พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 33
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 17 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
สิงห์บุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th