พยากรณ์อากาศ 21 ส.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
สิงห์บุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th