พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 37
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 37
สิงห์บุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th