พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 34
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 35
สิงห์บุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
www.tmd.go.th