พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 37
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
ลพบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
สิงห์บุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th