พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
ชัยนาท   มีเมฆบางส่วน 23 30
ลพบุรี   อากาศเย็น 22 32
สิงห์บุรี   อากาศเย็น 22 31
อ่างทอง   มีเมฆบางส่วน 23 31
www.tmd.go.th