พยากรณ์อากาศ 25 มี.ค. 61
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 24 36
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 25 37
สิงห์บุรี   มีเมฆบางส่วน 25 37
อ่างทอง   มีเมฆบางส่วน 25 37
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 37
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 26 35
www.tmd.go.th