พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 37
สิงห์บุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th