พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. 64
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
สิงห์บุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 29
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 29
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 30
www.tmd.go.th