พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 20 33
ปทุมธานี   อากาศเย็น 21 33
สิงห์บุรี   อากาศเย็น 21 33
อ่างทอง   อากาศเย็น 21 33
นนทบุรี   อากาศเย็น 22 33
สมุทรปราการ   อากาศเย็น 22 33
www.tmd.go.th