พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 60
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
สิงห์บุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
www.tmd.go.th