พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 24 34
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 25 35
สิงห์บุรี   มีเมฆบางส่วน 23 34
อ่างทอง   มีเมฆบางส่วน 24 34
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 26 34
www.tmd.go.th