พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 28
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 30
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 29
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 29
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 28
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th