พยากรณ์อากาศ 17 ต.ค. 61
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
สิงห์บุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th