พยากรณ์อากาศ 23 มี.ค. 60
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 19 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 36
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 37
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 27 33
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 26 35
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 27 32
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   มีเมฆบางส่วน 25 33
www.tmd.go.th