พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศหนาว 15 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 32
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 20 33
สิงห์บุรี   อากาศเย็น 20 33
สมุทรสงคราม   อากาศเย็น 21 31
อ่างทอง   อากาศเย็น 20 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th