พยากรณ์อากาศ 18 ม.ค. 62
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 21 32
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 25 32
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 32
สมุทรสงคราม   อากาศเย็น 22 31
นครปฐม   อากาศเย็น 22 32
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 24 31
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th