พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 38
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
ราชบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 37
สมุทรสงคราม   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
นครปฐม   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
สมุทรสาคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th