พยากรณ์อากาศ 23 มิ.ย. 61
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 33
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 33
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
สมุทรสาคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 34
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th