พยากรณ์อากาศ 29 มิ.ย. 60
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 33
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 37
สมุทรสาคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th