พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 32
สมุทรสาคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 33
เพชรบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 34
www.tmd.go.th