พยากรณ์อากาศ 03 ก.ค. 65
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
สมุทรสงคราม คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
สมุทรสาคร คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th