พยากรณ์อากาศ 16 ต.ค. 62
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
สมุทรสาคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th