พยากรณ์อากาศ 28 ก.ย. 64
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
สมุทรสาคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th