พยากรณ์อากาศ 28 มิ.ย. 60
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
สมุทรสาคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th