พยากรณ์อากาศ 23 มี.ค. 60
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 37
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 27 33
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 27 33
เพชรบุรี   ท้องฟ้าโปร่ง 25 35
www.tmd.go.th