พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 19 30
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 18 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 20 31
อ่างทอง   อากาศเย็น 20 31
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 32
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่นสูงกว่า 2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th