พยากรณ์อากาศ 25 เม.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 39
บุรีรัมย์   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
อ่างทอง   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 38
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th