พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 63
พิจิตร   อากาศเย็น 22 35
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 25 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
สิงห์บุรี   มีเมฆบางส่วน 24 35
อ่างทอง   มีเมฆบางส่วน 24 35
อุทัยธานี   มีเมฆบางส่วน 23 35
www.tmd.go.th