พยากรณ์อากาศ 11 เม.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 37
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 39
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th