พยากรณ์อากาศ 17 ธ.ค. 61
พิจิตร   อากาศเย็น 22 32
นครสวรรค์   อากาศเย็น 21 31
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 23 32
ลพบุรี   อากาศเย็น 23 31
สิงห์บุรี   ท้องฟ้าโปร่ง 23 31
อ่างทอง   อากาศเย็น 22 31
อุทัยธานี   อากาศเย็น 22 31
www.tmd.go.th