พยากรณ์อากาศ 31 ต.ค. 63
พิจิตร   ฝน 30 % ของพื้นที่ 23 30
นครสวรรค์   ฝน 40 % ของพื้นที่ 25 32
กรุงเทพมหานคร   ฝน 40 % ของพื้นที่ 27 32
ลพบุรี   ฝน 40 % ของพื้นที่ 25 32
สิงห์บุรี   ฝน 40 % ของพื้นที่ 25 32
อ่างทอง   ฝน 40 % ของพื้นที่ 25 32
อุทัยธานี   ฝน 40 % ของพื้นที่ 26 32
www.tmd.go.th