พยากรณ์อากาศ 09 ธ.ค. 62
พิจิตร   อากาศหนาว 13 29
นครสวรรค์   อากาศหนาว 11 28
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 19 29
ลพบุรี   อากาศหนาว 14 29
สิงห์บุรี   อากาศหนาว 14 30
อ่างทอง   อากาศหนาว 14 29
อุทัยธานี   อากาศหนาว 13 29
www.tmd.go.th