พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
พิจิตร   อากาศเย็น 16 31
นครสวรรค์   อากาศเย็น 18 32
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 33
ลพบุรี   อากาศเย็น 18 33
สิงห์บุรี   อากาศเย็น 18 33
อ่างทอง   อากาศเย็น 19 32
อุทัยธานี   อากาศเย็น 18 32
www.tmd.go.th