พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 62
อุทัยธานี   อากาศเย็น 21 33
www.tmd.go.th