พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
อุทัยธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 28
www.tmd.go.th