พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 65
อุทัยธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th