พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. 64
อุทัยธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 29
www.tmd.go.th