พยากรณ์อากาศ 03 ต.ค. 65
อุทัยธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th