พยากรณ์อากาศ 26 พ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 37
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th