พยากรณ์อากาศ 25 ก.พ. 61
สุโขทัย   อากาศเย็น 19 35
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 31
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 34
สุรินทร์   มีเมฆบางส่วน 25 35
ชัยนาท   มีเมฆบางส่วน 24 35
สระแก้ว   มีเมฆบางส่วน 24 34
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th