พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 35
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 23 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 33
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
ตรัง   มีเมฆบางส่วน 24 34
พังงา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th