พยากรณ์อากาศ 23 ก.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
www.tmd.go.th