พยากรณ์อากาศ 19 มิ.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 34
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
พัทยา คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 31
www.tmd.go.th