พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 33
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th