พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
ชัยนาท   มีเมฆบางส่วน 25 34
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 35
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 24 34
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 25 35
สิงห์บุรี   มีเมฆบางส่วน 23 34
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th