พยากรณ์อากาศ 24 พ.ค. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th