พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th