พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงราย   อากาศหนาว 14 30
เชียงใหม่   อากาศหนาว 13 31
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 13 31
ตาก   อากาศเย็น 18 34
น่าน   อากาศหนาว 15 32
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 18 33
พิษณุโลก   อากาศเย็น 19 33
www.tmd.go.th