พยากรณ์อากาศ 03 ก.ค. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th