พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 34
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 16 34
น่าน   อากาศเย็น 17 35
อุตรดิตถ์   ท้องฟ้าโปร่ง 20 36
พะเยา   อากาศหนาว 15 34
แพร่   อากาศเย็น 18 36
www.tmd.go.th