พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 32
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 34
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 32
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
www.tmd.go.th