พยากรณ์อากาศ 24 เม.ย. 61
เชียงราย   มีเมฆบางส่วน 23 37
เชียงใหม่   มีเมฆบางส่วน 26 39
แม่ฮ่องสอน   มีเมฆบางส่วน 27 41
น่าน   มีเมฆบางส่วน 25 38
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 38
พะเยา   มีเมฆบางส่วน 25 37
แพร่   มีเมฆบางส่วน 25 38
www.tmd.go.th