พยากรณ์อากาศ 26 ม.ค. 63
เชียงราย   อากาศหนาว 10 31
เชียงใหม่   อากาศหนาว 12 32
น่าน   อากาศหนาว 12 34
ลำปาง   อากาศหนาว 13 34
แพร่   อากาศหนาว 14 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 32
www.tmd.go.th