พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 62
เชียงราย   อากาศเย็น 19 30
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 32
น่าน   อากาศเย็น 20 33
ลำปาง   อากาศเย็น 21 32
แพร่   อากาศเย็น 21 32
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 24 32
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 31
www.tmd.go.th