พยากรณ์อากาศ 27 มิ.ย. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th