พยากรณ์อากาศ 26 ก.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
www.tmd.go.th