พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
เชียงราย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 30
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
น่าน   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 34
พะเยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 31
ลำพูน   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 35
ลำปาง   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 35
แพร่   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th