พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงราย   อากาศหนาว 14 30
เชียงใหม่   อากาศหนาว 13 31
น่าน   อากาศหนาว 15 32
พะเยา   อากาศหนาว 13 31
ลำพูน   อากาศหนาว 14 32
ลำปาง   อากาศหนาว 15 32
แพร่   อากาศหนาว 15 32
www.tmd.go.th