พยากรณ์อากาศ 03 เม.ย. 63
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 37
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 38
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 38
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 38
หนองบัวลำภู   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 38
นครพนม   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th