พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงใหม่   อากาศหนาว 13 31
น่าน   อากาศหนาว 15 32
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 18 33
พะเยา   อากาศหนาว 13 31
ลำพูน   อากาศหนาว 14 32
ลำปาง   อากาศหนาว 15 32
แพร่   อากาศหนาว 15 32
www.tmd.go.th