พยากรณ์อากาศ 26 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 38
น่าน   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 37
พะเยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 36
ลำพูน   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 38
ลำปาง   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 38
แพร่   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 37
www.tmd.go.th