พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 31
น่าน   อากาศเย็น 19 31
พะเยา   อากาศเย็น 19 30
ลำพูน   อากาศเย็น 22 32
ลำปาง   อากาศเย็น 21 33
แพร่   อากาศเย็น 20 34
www.tmd.go.th