พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
น่าน   อากาศเย็น 19 32
พะเยา   อากาศเย็น 17 29
ลำพูน   อากาศเย็น 18 31
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 32
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 30
www.tmd.go.th