พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 17 33
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 35
น่าน   อากาศเย็น 21 35
พะเยา   อากาศเย็น 18 34
ลำพูน   อากาศเย็น 19 35
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 36
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
www.tmd.go.th