พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 32
น่าน   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 31
พะเยา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 31
ลำพูน   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 32
ลำปาง   ฝน 20 % ของพื้นที่ 23 33
แพร่   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th