พยากรณ์อากาศ 29 ก.พ. 63
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 36
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 36
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 24 36
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
สิงห์บุรี   มีเมฆบางส่วน 24 37
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 24 36
www.tmd.go.th