พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงราย   อากาศหนาว 14 30
เชียงใหม่   อากาศหนาว 13 31
น่าน   อากาศหนาว 15 32
สุโขทัย   อากาศเย็น 19 33
หนองคาย   อากาศเย็น 18 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 24 35
www.tmd.go.th