พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 32
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 34
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 29
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 28
www.tmd.go.th