พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 29
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 31
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th