พยากรณ์อากาศ 06 ธ.ค. 63
เชียงราย   อากาศหนาว 15 29
น่าน   อากาศหนาว 15 31
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 18 33
ลำปาง   อากาศเย็น 17 32
แพร่   อากาศหนาว 16 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 34
ปทุมธานี   อากาศเย็น 19 32
www.tmd.go.th