พยากรณ์อากาศ 30 มิ.ย. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 36
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
www.tmd.go.th