พยากรณ์อากาศ 09 ส.ค. 63
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th