พยากรณ์อากาศ 24 พ.ค. 65
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
www.tmd.go.th