พยากรณ์อากาศ 23 มิ.ย. 61
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th