พยากรณ์อากาศ 28 มิ.ย. 60
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th