พยากรณ์อากาศ 23 ก.ย. 61
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th