พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 36
www.tmd.go.th