พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 24 32
www.tmd.go.th