พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 30
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 32
นครสวรรค์   อากาศเย็น 22 32
อุทัยธานี   มีเมฆบางส่วน 23 32
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 23 33
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th