พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 33
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th