พยากรณ์อากาศ 16 ก.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th