พยากรณ์อากาศ 28 ก.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th