พยากรณ์อากาศ 22 เม.ย. 62
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 23 41
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 38
สุพรรณบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 40
ราชบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 38
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 38
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 39
www.tmd.go.th