พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
เชียงราย   อากาศเย็น 16 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 35
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 34
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th