พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 34
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 34
ราชบุรี   อากาศเย็น 22 34
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 23 33
www.tmd.go.th