พยากรณ์อากาศ 21 พ.ย. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 19 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th