พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 32
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 33
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 32
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 33
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 24 32
www.tmd.go.th