พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงราย   อากาศหนาว 14 30
สุโขทัย   อากาศเย็น 19 33
พะเยา   อากาศหนาว 13 31
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
นครปฐม   อากาศเย็น 22 33
จันทบุรี   อากาศเย็น 20 30
www.tmd.go.th