พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 60
เชียงราย   อากาศเย็น 19 30
สุโขทัย   อากาศเย็น 22 33
พะเยา   อากาศเย็น 19 30
กาญจนบุรี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 32
กรุงเทพมหานคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
นครปฐม   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 33
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 33
www.tmd.go.th